تنها راز موفقیت یک کسب و کار خدمت صادقانه به مشتریان است و آرتی این رسالت را همیشه برای مشتریانش در نظر داشته است و در این بین ممکن است با توجه به شرایط مشتری دچار مشکل شود و شکایتی داشته باشد این بخش مخصوص این دسته مشتریان عزیز است با پر کردن فرم زیر شکایت شما در اسرع وقت بررسی می‌شود و به دست مسئولین مجموعه میرسد پیشاپیش از اینکه به پیشرفت آرتی کمک می‌کنید سپاس گزاریم