30%
۲۳۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه جودون
 • یقه دار
 • دارای دو دکمه
 • طرح راه راه
30%
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه
 • تن خور معمولی
 • گلدوزی گل
 • تن مانکن سایز L

 

30%
۲۳۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه جودون
 • یقه دار
 • دارای سه دکمه
 • گلدوزی RT روی سینه
30%
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه لاکرا
 • تن خور معمولی
 • ساده و بدون چاپ
 • تن مانکن سایز L

 

30%
۲۳۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس گلکسی
 • چاپ beautiful
 • کمر و دمپا کشبافت
30%
۱۸۲,۰۰۰ تومان ۱۲۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه
 • جنس یقه و پایین نساجی
 • دور سینه
 • قد بلوز
30%
۲۳۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه جودون
 • یقه دار
 • دارای دو دکمه
 • طرح راه راه