30%
۱۶۴,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه اسلپ
 • جیب تزئینی
 • آستین پاکتی
 • تن خور معمولی
 • تن مانکن سایز L
30%
۱۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه اسلپ
 • گلدوزی گل
 • تن خور معمولی
 • تن مانکن سایز L
30%
۴۹۷,۰۰۰ تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس نخی
 • سوزن دوزی
 • جیب دار
 • تن مانکن سایز L
20%
۳۳۵,۰۰۰ تومان ۲۶۸,۰۰۰ تومان

 • مشخصات محصول:

 • جنس پنبه
 • بافت جودون
 • گلدوزی H
 • دارای سه دکمه
30%
۲۳۹,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس بابوس
 • دمپا دکمه دار
 • تن خور آزاد
 • تن مانکن سایز L
30%
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس فانریپ
 • ساده و بدون چاپ
 • کشسانی بالا
 • آستین حلقه ای
 • فری سایز
30%
۳۱۱,۰۰۰ تومان ۲۱۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس نخی
 • سوزن دوزی
 • تن خور آزاد
 • تن مانکن سایز L
30%
۲۵۴,۰۰۰ تومان ۱۷۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول:

 • جنس پنبه
 • گلدوزی خرس
 • جیب دار
 • تن مانکن سایز L